Sosyal Sorumluluk

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Tüzüğü

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Tüzüğü

GALVA METAL ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Kulübün Adı ve Merkezi

Kulübün Adı “ Galva Metal Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü” olup merkezi Kocaeli’ndedir.

Madde 2: Kulübün Amacı ve Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:

Galva Metal Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü,  gönüllülük esasına dayanarak çevresine fayda sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmek için kurulmuştur. Bu doğrultuda eğitim, sokak hayvanları, çevre sorunları, kültür- sanat gibi çalışmalarda bulunarak, sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşmak için;

 1. 1-Sosyal sorumluluğun ilgi alanlarını tanımlamak,
 2. 2-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
 3. 3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, e-dergi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşım hazırlıkları yapmak,
 4. 4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. 5-Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak. Her ne STK ile çalışılması fikri oluşursa oluşsun, yönetim kurulu onayından geçmeden hiçbir dernek vs. çalışılamaz.
 6.  

Madde 3: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Galva Metal çalışanları bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Kulüp , başkan dahil 5 kişilik üyelerden oluşacaktır. Kulüpte her üyenin görev süresi en fazla 3 yıldır. Üç yıl sonra üyelik sona erer. Yeni üyeyi, boşalan üyelik yerine gönüllü olanlar arasından kulüp başkanı seçer.

Madde 4: Kulübün Çalışma Şartları

Hafta sonu etkinlikleri olması halinde gönüllülük esaslı katılım istenir; organizasyon sorumlularının katılımı zorunlu olmalıdır.  

Madde 5: Kulübün Gelirleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bütçeden gelir elde edilecektir.

Madde 6: Uyulacak Hükümler

 1. 1-Üyeler her ay sonunda Kulüp faaliyetleri ve giderler hakkında yönetim kuruluna aylık rapor hazırlayacaktır.
 2. 2-Yönetim kurulu, her yıl başında dönem bütçesini belirler ve kulüp üyelerine bildirir.
 3.  

Madde 7: Kulübün Organları

Kulübün organları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 1. 1-Galva A.Ş. Yönetim Kurulu
 2. 2-Kulüp Başkanı
 3. 3-Kulüp Üyeleri
 4.  

Madde 8: Kulübün Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Yeter Sayısı

Kulübün en yetkili karar organı yönetim kurulu olup, kulüp üyeleri yönetim kurulu harici kişilerden oluşacaktır. Kulüp başkanı kulüp üyeleri arasından seçilecek ve her yıl farklı bir üye başkanlık yapacaktır. ( İlk yıl olması sebebiyle; ilk başkan gönüllü üyeler arasındaki en kıdemli yöneticilerinden seçilebilir.) Dönem başkanı; bir sonraki dönem de en az 1 yıl daha üyeler arasında görevine devam edecektir. Toplantılar her ayın ilk haftası belirlenen saatte kurumun toplantı odasında Kulüp başkanı veya vekalet vereceği bir başkası başkanlığında yapılacaktır. Toplantının gerçekleşebilmesi için üyelerden en az 3 kişinin olması gerekmektedir. Gerçekleşemeyen toplantı bir sonraki haftaya ertelenecektir.

Madde 9: Kulübün Oy Kullanma ve Karar Alma Şekli

Kulüp kararları toplantıya katılan üyelerin %51 fazlası üyelerin oylama çoğunluğu ile alınıp yönetim kuruluna sunulacaktır. %51 oy çokluğunun sağlanamadığı durumlarda başkanın oyu (iki)2 oy sayılacaktır.

Madde 10: Şirket Yönetim Kurulu Yetkileri

 1. 1-Kulüp üyelerinin ve kulüp başkanının seçilmesi,
 2. 2-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. 3-Kulüp bütçesinin belirlenmesi,
 4. 4-Kulüp için gerekli olan malların alınması veya alınması konusunda yetki verilmesi,
 5. 5-Kulüp üyelerinin yaptığı çalışmaları onaylaması,
 6. 6-Kulübün fesih edilmesi,
Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Tüzüğü